NOTARŲ ATLIEKAMI NOTARINIAI VEIKSMAI

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo
26 straipsnis. Notarų atliekami notariniai veiksmai

Notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:
1) tvirtina sandorius;
2) išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;
3) išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;
4) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
5) liudija parašo dokumentuose tikrumą;
6) liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
7) tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
8) priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus;
9) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
10) perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
11) priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas;
12) priima jūrinius protestus;
13) protestuoja vekselius ir čekius;
14) daro vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose;
15) surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės;
16) tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams;
17) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.
Pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais.“
Skyriaus pavadinimas keistas:
NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO VIETA

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo
28 straipsnis. Notarinių veiksmų atlikimo vieta
"Notariniai veiksmai gali būti atliekami pas bet kurį notarą, išskyrus turto paveldėjimo atvejus. Notarų veiklos teritoriją šiais atvejais nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.“

Vilniaus miesto 19 – ojo notaro biuro veiklos teritorija paveldėjimo klausimais:
Akmenės Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija, Vilnius
E. Andrė Trakų.Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Artojų Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Bražuolės Trakų Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Eglyno Trakų Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Gerosios Valios Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Girių Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Gunkiškių Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Liepų al. Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Sangrūdos Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Sirpučių Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Tylioji Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
J. Tiškevičiaus Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Trampolio Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Vanagiškių Trakų. Vokės gyv., Panerių seniūnija , Vilnius
Vilkiškės, Panerių seniūnija , Vilnius
Vinkšnų, Panerių seniūnija , Vilnius
Žalioji aikštė, Panerių seniūnija , Vilnius